รับทำบัญชี
บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ ที่นำเอาระบบเดียวกับ
ต่างประเทศมาใช้
พิเศษเริ่มต้นที่ 500 เท่านั้น

ดูเพิ่มเติม 
ตรวจสอบบัญชี
รับ ตรวจสอบบัญชี - งบการเงิน , วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

ปิดงบประจำปีเริ่มต้นที่ 2,000 บาท

ดูเพิ่มเติม 
ทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ, จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดตั้งบริษัท ห้าง /บริษัท แค่ 5,000 บาท

ดูเพิ่มเติม 
 
 
  บริการของสำนักงาน
  รับทำบัญชี พิเศษ!
  ตรวจสอบบัญชี พิเศษ!
  จดทะเบียนบริษัท พิเศษ!
  ค่าบริการ เริ่มต้น
  จดทะเบียนบริษัท 5,000- 
  จดทะเบียนห้างหุ่นส่วนฯ 5,000- 
  จดเปลี่ยนแปลง 3,500- 
  จดทะเบียนพาณิชย์ 3,500- 
  ขอเลขผู้เสียภาษี 3,500- 
  ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 3,500- 
  จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร 3,500- 
  เลิกกิจการ 15,000- 
 
 
ตรวจสอบบัญชี (Audit)
 
ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินการหรือไม่ก็ตาม กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน แล้ว นำส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบ เพื่อนำส่งให้หน่วยงานราชการต่อไป
 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี
 • ตรวจสอบและแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นๆ มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองหรือไม่ เพียงใด รวมถึงการแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงิน ได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ
 •  
  ขอบเขตของงานบริการ
  บริการด้านบัญชีการเงิน
  1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
  2. รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชี ที่สำคัญ ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฎิบัติงานตรวจสอบบัญชี3.บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการ
   ยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สปช.3 สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
   
  อัตราค่าบริการงานตรวจสอบบัญชี
   

  เริ่มต้น 5000 บาท / ปี

   
   
    สำนักงานบัญชี เซอร์วิสมายด์
  12/150 ถ.ฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  โทร: 02-738-6821 โทรสาร: 02-737-3307 มือถือ: 086-314-4307  อีเมลล์: vanarom_street@hotmail.com
  Design by Huakati Creation, รับออกแบบเว็บ